Odznaki SKAP-u

 

O odznaczeniu

Odznaczenie ("znaczek") SKAP-u przyznawany jest osobom, dzięki którym możliwy był/jest rozwój naszego koła. Bez zaangażowania, bardzo dużego wkładu czasu i poświęcenia osób którym przyznano znaczek SKAP-u nasze koło nie rozwijałoby się tak dynamicznie.

Aby odznaczenia przyznawane były wg ściśle określonych zasad w dniu 6 maja 2013 roku uchwałą zarządu koła przyjęto regulamin przyznawania znaczków SKAP-u, który przedstawiamy poniżej.

 

Regulamin odznaczenia członka Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów

§ 1 odznaczenie przyznawane jest przez zarząd Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów (zwanego dalej SKAP-em) w drodze głosowania. W przypadku negatywnej decyzji przysługuje jedno odwołanie.
§ 2 Na wniosek opiekuna koła, zarządu koła, kierownika projektu, lub nie mniej niż trzech członów koła.  Odznaka może zostać przyznana:
pkt. 1 osobom, które działały w kole przez okres nie krótszy niż 2 semestry, pod następującymi warunkami:
a) ich zaangażowania i działalność miały znaczący wpływ na rozwój nie mniej niż jednego projektu zrealizowanego przez koło,
b) przez cały okres działalności w SKAP-ie wzorowo wywiązywały się ze swoich obowiązków określonych w statucie koła,
c) od zakończenia działalności w SKAP-ie nie minęły więcej niż dwa lata.
pkt. 2 osobom nie będącym członkami koła, których zaangażowanie w działalność SKAP-u miało znaczący wpływ na działalność i sukcesy SKAP-u.
pkt. 3 firmom, przedsiębiorstwom, instytucjom lub organizacjom bez pomocy których nie byłaby możliwa działalność koła,
§ 3 Wniosek o którym mowa w § 2 składany jest wraz z uzasadnieniem pisemnym lub ustnym prezesowi koła.
§ 4 Wręczenie odznaki odbywa się na zebraniu koła, chyba że odznaczony z przyczyn niezależnych nie może zjawić na dwóch kolejnych zebraniach SKAP-u.
§ 5 Odznaka przyznawana jest dożywotnio.

 

_______________________________________

Poniżej przedstawiamy listę osób które otrzymały znaczki SKAP-u.

Osoby nie wymienione na liście prosimy o kontakt - z biegiem lat część listy zagineła...

Odznaczenia przyznane do 2017 roku włącznie

00 - Janusz Piechna - Opiekun Koła

01 - Owczarek Wojciech

02 - Radosław Waszkiewicz

03 - Cichocka Katarzyna

04 - Rudowicz Maria

05 - Głochowski Jacek - pracownik MELu

06 - Pruszkowski Adam - pracownik MELu

07 - Nosal Zbigniew - pracownik MELu

08 - Bobiński Krzysztof - pracownik MELu

09 - Dziemińska Edyta

10 - Staniszewski Marcin

11 - znaczek przyznany "na zewnątrz"

12 - Santin Jean-Jacques - osoba spoza Koła

13 - Certa Bartłomiej

14 - Szczygieł Przemysław

15 - Białecki Maciej

16 - Gugała Mateusz

17 - Kawelec Michał

18 - Milanowicz Marcin

19 - Kamieniecki Konrad

20 - Sadowski Piotr

21 - Rybak Hubert

22 - Górecki Bartosz

23 - Jędrasiak Patryk

24 - Sołyga Małgorzata

25 - Chojnacka Olga

26 - Lewandowski Łukasz

27 - Bunia Piotr

28 - Niezgoda Michał

30 - Gajda Krzysztof - pracownik MELu

31 - Rola Edyta

32 - Kołudzki Tomasz

35 - Wieczorek Marek

36 - Meusiak Jakub - osoba spoza Koła

...

51 - Banaszek Jerzy - Dziekan MEiLu

52 - Suprynowicz Karol

53 - Rogulski Łukasz

54 - Sulikowski Paweł

55 - Samoraj Piotr

56 - Sitkowski Piotr

57 - Tabiszewski Krzysztof

58 - Szymański Michał

59 - Majchrzak Karol

60 - Powiertowski Maciej, specjalsta od silników spalinowych

61 - Remer Michał

62 - Szymański Michał

63 - Stachurski Dominik

64 - Glebowicz Kamil (56)

65 - Rudniak Marcin (57)

66 - Wojtala Patryk (63)

67 - Tymosiuk Michał (70)