Kontakt

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów

Adres:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

skappw@gmail.com

Opiekun Koła:

dr hab. inż. Janusz Piechna, prof. PW
jpie@meil.pw.edu.pl

Zarząd Koła:

Prezes:
Natalia Pieśniewska
piesniewska.natalia@gmail.com
tel.: +48 784 531 535

Sekretarz:
Krzysztof Retych
krzysztof.retych@protonmail.com
tel.: +48 698 071 840
Skarbnik:
Hubert Demianowski
hubert.demianowski@gmail.com
tel.: +48 883 446 165

Kierownicy projektów:

Kierownik projektu: Motostudent
Bartosz Tużnik
bartosz.tuznik@gmail.com
tel.: +48 732 281 736

Zastępca kierownika projektu: Motostudent
Wojciech Wrzesień
wrzesien.ww@gmail.com
tel.: +48 784 500 244

Kierownik projektu: Orion
Kasandra Krawczyk
kasandra.krawczyk@gmail.com
tel.: +48 883 664 859

Zastępca kierownika projektu: Orion
Bartosz Kątski
barkat797@gmail.com
tel.: +48 607 950 705

Administrator strony WWW:

Krzysztof Retych
krzysztof.retych@protonmail.com