Dziękujemy!

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wspierają!

Ten wyjazd nie mógłby się odbyć bez naszych sponsorów i partnerów. Dziękujemy firmom Valeo, Arrinera, Metal-Fach, ECU Master, Spectrum, Wojtala Garage, SymKom, AnSys.

Oczywiście gorące podziękowania dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej, Rady Kół Naukowych PW i naszego wyjątkowego opiekuna - profesora Janusz Piechny!