Czy wiedzieliście, że w 2014 roku…?

W związku z zakończeniem 2014 roku dokonaliśmy podsumowania naszej działalności. Stwierdziliśmy, że warto się nim podzielić i pochwalić naszymi sukcesami. Zaczynamy!

Due to the end of year 2014 we have made a summary of our activities. We decided to share it with you. Let’s begin!