Zmiany z zarządzie Koła

Wczoraj w drodze głosowania wybrany został nowy Skarbnik Koła. Aleksander Gurtowski obejmie urząd od dnia 20 lutego br., do tego czasu Skarbnikiem oficjalnie pozostaje Daniel Wieteska. Gratulujemy nowemu członkowi Zarządu i życzymy udanej kadencji! 

Yesterday new Treasurer of SKAP was selected by voting. Aleksander Gurtowski will take over the position on 20th February this year, till this time the Treasurer officially remains Daniel Wieteska. Congratulations to the new Member of the Board and we wish him good luck! 

Dotychczasowy Skarbnik zdecydował się zrezygnować z pełnionej funkcji w związku z dużą ilością innych obowiązków i trudnością pogodzenia ich z aktywną działalnością w Kole. Niemniej jednak profesjonalnie wywiązywał się on ze swoich obowiązków za co wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni smiley

The former Treasurer has decided to resign from his position due to having a lot of other responsibilities. All the same he fulfilled his dutes professionally and we thank him for that smiley